Poznaj tematy OEES 6!

 

BLOK FIRMA – IDEA
1. ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ: WIELOPOKOLENIOWA I WIELOKULTUROWA ORGANIZACJA
2. ORGANIZACJE I EKOSYSTEMY BIZNESOWE W CZASACH COVID

 

 

 

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ: WIELOPOKOLENIOWA I WIELOKULTUROWA ORGANIZACJA
Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze zobowiązują przedsiębiorców do większej niż kiedyś otwartości i elastyczności. Wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania różnorodnością może zapewnić firmie prawidłowy rozwój i przynieść wiele korzyści. Czy różnice między pracownikami dotyczące wieku, płci czy kultury mogą się okazać źródłem przewagi konkurencyjnej?

 

ORGANIZACJE I EKOSYSTEMY BIZNESOWE W CZASACH COVID
Natychmiastowy wpływ epidemii koronawirusa dotyczy pracowników. Przede wszystkim zmianie uległ model pracy milionów ludzi, co oznacza że konieczna jest przebudowa dotychczasowych wzorców pracy, metod motywacji i oceny pracowników. W tym krytycznym momencie liderzy muszą przejść przez zmiany, tak aby zdobyć i utrzymać zaufanie swoich ludzi.

 

 

BLOK MIASTO – IDEA

1. MIASTA HISTORYCZNE – CO DALEJ?
2. OD GLOBALIZACJI DO LOKALNOŚCI – ULOKALNIENIE I NATURALIZACJA GOSPODAROWANIA

 

 

MIASTA HISTORYCZNE – CO DALEJ?
Pandemia to największy cios dla branży turystycznej w ostatnich latach, który z pewnością będzie miał wpływ na przestrzeń i funkcje miast. Paradoksalnie daje szansę do wypracowania bardziej sensownego podejścia do turystyki. Miasta historyczne wejdą w okres przeobrażeń, które będą szansą na przemyślenie relacji między mieszkańcami, turystami i środowiskiem.

 

OD GLOBALIZACJI DO LOKALNOŚCI – ULOKALNIENIE I NATURALIZACJA GOSPODAROWANIA
Globalizacja niesie za sobą możliwości uzyskania wielu korzyści, ale dostęp do tych możliwości nie jest równie łatwy dla wszystkich. O wiele bezpieczniejszym i ludzkim (w etycznym sensie) sposobem formowania przeciwwagi dla skrajnego urynkowienia jest właśnie zakorzenione lokalnie uwspólnienie jakiejś części zasobów i dóbr.

 

 

BLOK MARKA-KULTURA
1. STREAMING & GAMING
2. CZY I JAK ZACZYNAĆ WSZYSTKO OD NOWA?

 

 

STREAMING & GAMING
Streaming i gaming to zjawiska, które przyczyniają się do tworzenia nowoczesnej formy komunikacji społecznej. Edukacja i rozrywka w formie gry wideo są często skuteczniejsze niż tradycyjne nauczanie, a symulatory wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość umożliwiają naukę obsługi najbardziej nawet skomplikowanych urządzeń. Czy warto jednak życie społeczne przekształcać w elektroniczną grę?

 

CZY I JAK ZACZYNAĆ WSZYSTKO OD NOWA?
Doświadczenie pandemii wzmogło krytykę dotychczasowych sposobów gospodarowania i rządzenia światem, opartych na robotyzacji i algorytmach. Dlatego pytania, czy i jak zaczynać wszystko od nowa, są fundamentalne, by pandemia mogła stać się impulsem do pozytywnych zmian. W projektowaniu tych zmian bardzo ważne jest uwzględnienie kapitału społecznego, opartego na zaufaniu i empatii.

 

OPIS I STRUKTURA BLOKÓW OEES 6

Widzimy się już 16 i 17 listopada na szóstej edycji Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości!