Premiera raportu „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”

Premiera raportu „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac nad raportem „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”. Jego pełna wersja zostanie zaprezentowana w Krakowie 23 listopada 2022 r. podczas 7. edycji Open Eyes Economy Summit.

 

Kategoria wiarygodności ekonomicznej opisuje stopniowalną wartość charakteryzującą wszystkie podmioty gospodarcze. Określana za pomocą odpowiednich wskaźników ma wymierne konsekwencje gospodarcze. Niska lub wysoka wiarygodność ekonomiczna może decydować o stopniu wykorzystania potencjału gospodarczego podmiotu. Buduje się ją na wzajemnym zaufaniu stron związanych umową społeczną.

Wiarygodność ekonomiczna państwa oddziałuje na warunki i koszty gospodarowania, ma wpływ na wszystkich jego obywateli. Jest swoistego rodzaju dobrem publicznym, które trzeba podtrzymywać a nie niszczyć. Gdy władza publiczna traci wiarygodność ekonomiczną sięga po propagandę i przekupywanie ważnych dla interesu politycznego grup. Prowadzi to do ograniczenia zaufania do krajowego pieniądza oraz do inflacji. Niska wiarygodność ekonomiczna jest też jednym z czynników odpowiedzialnych za bardzo niski poziom inwestycji prywatnych i produkcyjnych w polskiej gospodarce w ostatnich latach. Nie należy lekceważyć także rosnącego zadłużenia sektora publicznego –nieprawdziwe jest twierdzenie, że dług publiczny nie obciąży przyszłych pokoleń – podkreśla koordynator grupy pracującej nad raportem, prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

 

 

Wskaźniki składowe

“Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” przygotowano w odniesieniu do 7 obszarów: praworządność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, merytokracja; swoboda działalności gospodarczej; finanse publiczne i system podatkowy; stabilność systemu finansowego i pieniądza; ochrona i bezpieczeństwo pracy; jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej; respektowanie zobowiązań międzynarodowych, a także w ramach 29 wymiarów oceny.

 

O ostatecznym wyniku decydowało łącznie 150 różnych wskaźników, pochodzących z różnorodnych krajowych i międzynarodowych baz danych. Badanie tych wskaźników wyraźnie pokazało, że w latach 2015-2021 (a zwłaszcza w latach 2019-2021) wiarygodność ekonomiczna Polski uległa znacznemu obniżeniu.

 

Jednym z bezpośrednich następstw obniżonej wiarygodności ekonomicznej naszego państwa jest uporczywość inflacji i niska skuteczność działań antyinflacyjnych, w szczególności polityki pieniężnej. Waży tu między innymi słabość złotego i podwyższona rentowność krajowych papierów skarbowych. Zwalczanie inflacji utrudnia zwłaszcza obniżona wiarygodność NBP i jego organów, a ogólne niskie zaufanie do państwa negatywnie wpływa na zaufanie do systemu danin publicznych i wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

 

Opracowany raport zawiera także kompleksowe rekomendacje ekspertów, którzy sugerują, jak odbudować wiarygodność ekonomiczną Polski. Wdrożenie tych zaleceń pozwoli na zbudowanie stabilnego i osadzonego w praworządnym państwie, dobrze funkcjonującego systemu finansowego, którego zaistnienie pozwoli na wypracowanie stałego, stabilnego wzrostu gospodarczego.

 

Autorzy

“Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” został opracowany przez zespół autorski w składzie:
· Adam Balcer – dyrektor programowy, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
· dr Bartłomiej Biga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
· prof. dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak – prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
· dr Sławomir Dudek – główny ekonomista, wiceprezes zarządu, Forum Obywatelskiego Rozwoju,
· dr Tomasz Geodecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
· dr Jakub Głowacki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
· prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP, redaktor raportu
· prof. dr hab. Jacek Męcina – Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan,
· prof. dr hab. Leszek Pawłowicz – koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, Uniwersytet Gdański,
· dr Marta Penczar – Uniwersytet Gdański,
· prof. dr hab. Andrzej Rzońca – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
· Piotr Górski i Monika Liszewska – współautorzy wyników eksperckich badań jakościowych.
Publikacja powstała we współpracy i przy wsparciu Partnerów: Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji Wolności Gospodarczej, Energopol Trade SA, Nowy Styl Sp. z o.o., Dr Irena Eris SA.
Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski będzie dostępny do bezpłatnego pobrania od dnia premiery na stronie: https://oees.pl/dobrzewiedziec/.

 

O Kongresie Open Eyes Economy Summit

OEES jest corocznym podsumowaniem działalności ruchu społeczno-ekonomicznego zainicjowanego w 2015 roku przez profesora Jerzego Hausnera i Mateusza Zmyślonego. To interdyscyplinarne spotkanie ludzi myślących odpowiedzialnie o rozwoju społeczno-ekonomicznym naszej cywilizacji, otwarte dla uczestników niezależnie od ich wieku, statusu społecznego, ekonomicznego czy politycznego. Obecność na OEES to doskonała okazja, by posłuchać na żywo niezwykłych osobowości i nawiązać nowe kontakty.

Organizatorem Open Eyes Economy Summit jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, której misją jest rozwijanie ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej. Nieodłączną częścią działań Fundacji jest również generowanie i upowszechnianie eksperckiej wiedzy w obrębie think tanku OEES HUB, który jest formą współdziałania nauki, biznesu i  kultury. Materiały dostępne na portalach think tanku oraz publikacje wydawnictwa Fundacji GAP są przydatnym źródłem wiedzy zarówno dla praktyków poszukujących aktualnych analiz, ekspertów pragnących poszerzyć swoją wiedzę, jak i wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną przez Open Eyes Economy.

 

Kontakt:
media@oees.pl

Skip to content