Rada Programowa

prof. dr hab. Rafał Matyja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Politolog, historyk, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan Wydziału Studiów Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu (2008-2010), następnie profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ostatnio opublikował m.in. „Rywalizacja polityczna w Polsce” (OMP, 2014) „Wyjście awaryjne” (Karakter, 2017) i „Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością” (Karakter, 2021). Za tę ostatnią książkę otrzymał nagrody im. Marcina Króla i im. Jana Długosza.

Political scientist, historian, professor at the Cracow University of Economics. Graduate of the Department of History at the University of Warsaw. Dean of the Faculty of Political Studies at WSB-NLU in Nowy Sącz (2008-2010), then professor at the University of Information Technology and Management in Rzeszów. His recent publications include „Rywalizacja polityczna w Polsce” (OMP, 2014), „Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej” (Karakter, 2017) and „Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością” (Karakter, 2021). For the latter book, he received the Marcin Król and Jan Długosz awards.

Skip to content