TEMATY OEES 2021

Zagadnienie różnorodności wieku i innych cech tożsamościowych jest nieodłącznym elementem wizji ekonomii wartości i przedsiębiorstwa ukierunkowanego na wytwarzanie wartości. W trakcie tego bloku poruszymy następujące tematy:
• perspektywy różnorodności w organizacji
• rola kobiet we władzach spółek i ich wpływ na wartość firmy
• zrównoważone inwestycje

Sprawdź

FIRMA-IDEA: Zarządzanie różnorodnością:

wielopokoleniowa i wielokulturowa organizacja

Pandemia z pewnością będzie miała wpływ na przestrzeń i funkcje miast, które w ostatnich latach przeżywały ogromną presję związaną z gwałtowną turystyfikacją. W wyniku kryzysu samorządy przedefiniują swój stosunek z jednej strony do ochrony krajobrazu swych historycznych centrów,
a z drugiej strony do regeneracji i rewitalizacji wielu obszarów miasta, dotkniętych kryzysem ekonomicznym, funkcjonalnym, społecznym.

Sprawdź

MIASTO-IDEA: Miasta historyczne – co dalej?

Streaming i Gaming to dwa zjawiska, które dynamicznie zmieniają reguły gry w szeroko pojętej rozrywce, produkcji treści, dystrybucji multimediów. Tworzą społeczeństwo nowej generacji, zdolne do bycia online całodobowo i w każdej sytuacji. Wiąże się to z wielkimi szansami, ale też licznymi zagrożeniami

Sprawdź

MARKA – KULTURA: Streaming & gaming

Ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosło bezprecedensowe wydarzenia na światowych rynkach oraz
w przestrzeni społecznej i organizacji firm. Zmieniły się procesy dystrybucji towarów i usług na rynek (radykalny wzrost kanału e-commerce), zmieniły się formy komunikacji z klientami oraz wewnątrz organizacji. Przede wszystkim jednak zmienił się model pracy milionów ludzi.

Sprawdź

FIRMA-IDEA: Organizacje i ekosystemy biznesowe w czasach COVID

Neoliberalna zglobalizowana gospodarka przeszła drogę od produktywności do zyskowności i chciwości. Obecnie globalne korporacje mogą swą działalnością wywoływać negatywne skutki odczuwalne na danym terytorium i jednocześnie nie być narażone na konsekwencje takiego postępowania. Aby powstrzymać megakryzys, trzeba zawrócić i pójść w innym kierunku.

Sprawdź

MIASTO-IDEA: Od globalizacji do lokalności:

ulokalnienie i naturalizacja gospodarowania

Wstrzymujemy oddech, chcemy przeczekać, licząc na to, że już za chwilę będzie jak dawniej. To naiwne i niebezpieczne, nic już nie będzie jak dawniej. Doświadczenie pandemii wzmogło krytykę dotychczasowych sposobów gospodarowania i rządzenia światem. Dlatego pytania, czy i jak zaczynać wszystko od nowa, są fundamentalne, by z pandemii wyciągnąć pozytywną lekcję.

Sprawdź

MARKA – KULTURA: Czy i jak zaczynać wszystko od nowa?