Informatyka, społeczeństwo i granice automatyzacji. Konferencja międzydziedzinowa

7 czerwca 2024 na Wydziale Humanistycznym AGH odbędzie się konferencja międzydziedzinowaInformatyka, społeczeństwo i granice automatyzacji”. Udział bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Po co nam krytyka sztucznej inteligencji i dlaczego nie wystarcza? Jak cyfrowi giganci utowarowili dane polskich internautów? Wykluczenie w technologiach cyfrowych – jakie są narracje i propozycje rozwiązań?

Z jednej strony „inteligentne” algorytmy pogłębiają systemowe nierówności, kumulują stereotypy na tle płciowym, rasowym i klasowym, a także służą nowym formom eksploatacji wiedzy, których spora część nas pozostaje nieświadoma. Z drugiej strony proces powstawania „sztucznej inteligencji” warto osadzić w ramach szerszych struktur politycznych, gospodarczych i ideologicznych, ponieważ tylko w ten sposób możemy zyskać pełniejsze spojrzenie na skutki automatyzacji. 

Do dyskusji zaprosiliśmy badaczy i badaczki z różnych dziedzin nauki, co pomoże nam lepiej zrozumieć wyzwania związane z dalszym rozwojem „sztucznej inteligencji” i przekierowania jej w pożądaną społecznie stronę.

Głos zabiorą m.in.: 

  • prof. dr hab. Piotr Sankowski – Instytut Informatyki UW, prezes NCBR Ideas
  • dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH – Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH
  • dr Kuba Piwowar – Centrum Kulturowych Badań Technologii SWPS
  • dr hab. Renata Włoch, prof. UW – Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski

Udział bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rejestracja na stronie: https://hub.oees.pl/informatyka-spoleczenstwo-i-granice-automatyzacji/.

Pomysłodawcą konferencji jest dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ – filozof, kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami na Uniwersytecie Śląskim.

Organizatorzy: Open Eyes Economy

Współorganizatorzy: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny AGH, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Projekt otrzymał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020  na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101007915 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie, a także ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” w latach 2021-2025; umowa nr 5196/H2020/2021/2.

 

Skip to content