Maciej H. Grabowski
Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

Maciej Grabowski minister środowiska w rządzie Ewy Kopacz i Donalda Tuska był również Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2008-2013 odpowiedzialnym za system podatkowy. W latach 90-tych był wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach działalności publicznej w 2013 roku został głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych oraz był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2015 roku jest Prezesem Centrum Myśli Strategicznych, prestiżowej instytucji zajmującej się badaniami aplikacyjnymi nad gospodarką i społeczeństwem.

Skip to content