Forum Obszaru Nordy – „Generatory Energii Społecznej”

7 maja 2024 roku we Władysławowie odbędzie się Forum Obszaru Nordy – „Generatory Energii Społecznej”– konferencja służąca wymianie doświadczeń i dyskusji nad najlepszymi praktykami wspierania lokalnych społeczności.

W obliczu dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych, coraz większe znaczenie zyskują inicjatywy oparte na lokalnych zasobach i potencjale. Podczas konferencji eksperci i ekspertki z różnych dziedzin rozmawiać będą o wyzwaniach, jakie stoją przed lokalnymi społecznościami, z uwzględnieniem specyficznych kontekstów społeczno-gospodarczych regionów nadmorskich. Przedstawią także konkretne narzędzia i strategie wspierające rozwój lokalny, w tym inicjatywę LEADER/RLKS.

W gronie prelegentów i prelegentek wydarzenia są:

  • Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
  • Daniel Lessnau – Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka / Nadbałtycki Uniwersytet Ludowy
  • Roman Kużel – Burmistrz Władysławowo
  • prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański
  • Witosława Koprowska – Nadbałtycki Uniwersytet Ludowy
  • Jacek Wittbrodt – Prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich
  • Sulina Borowska – Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
  • prof. Jerzy Hausner – Open Eyes Economy, Fundacja GAP
  • Alicja Jelińska – Biuro Kultury, Nadbałtyckie Centrum Kultury

Konferencja odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (ul. Portowa 15, Władysławowo), w sali Nadbałtyckiego Uniwersytetu Ludowego.

Obowiązuje bezpłatna rejestracja na stronie: https://solidarniwrozwoju.pl/generatory-energii-spolecznej-forum-nordy/ 

Forum Obszaru Nordy – „Generatory Energii Społecznej” zorganizowane jest w ramach cyklu Solidarni w rozwoju – wydarzeń w Gdańsku i na Pomorzu dedykowanych współczesnym wyzwaniom społecznym, związanym z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi, głębokimi przekształceniami w demografii, kulturze, gospodarce czy też w szeroko rozumianej sferze obywatelskiej i publicznej. Cykl jest częścią Open Eyes Economy – ruchu intelektualno-społecznego, którego celem jest rozwijanie ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content