Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit (albo po prostu OEES) to doroczny szczyt, który stanowi zwieńczenie i kulminację naszych całorocznych działań. Prowadzimy debaty, seminaria i konferencje, łącząc ludzi z rozmaitych branż i środowisk, poruszając różnorodne tematy oraz tworząc niestandardowe i nieoczekiwane połączenia. OEES to tygiel nowych idei, fuzja rozmaitych horyzontów i prawdziwa współczesna agora. Od pozornej zgody wolimy twórczą konfrontację, a nad proste konstatowanie kryzysów przedkładamy poszukiwanie rozwiązań. Są z nami politycy, aktywiści, naukowcy, studenci, dziennikarze i artyści. Jeśli chcecie zetknąć się z najważniejszymi i najgorętszymi trendami we współczesnej myśli społecznej i ekonomicznej, to naprawdę trudno znaleźć ku temu lepszą okazję.

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Nasze dyskusje, spotkania i główny punkt zainteresowania znajdą się w temacie wiarygodności ekonomicznej państw oraz przedsiębiorstw, a także jej wpływu na gospodarkę, społeczeństwo oraz jednostkę. Nie zabraknie niezwykle istotnego tematu naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. W ścieżce specjalnej Open Eyes to Ukraine wraz z ukraińskimi autorytetami rozmawiać́ będziemy o wyzwaniach stojących przed Ukrainą i Europą Środkowowschodnią̨ w kwestii przywrócenia ładu międzynarodowego.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o OEES 2022

 

Nasze działania jednak nie sprowadzają się tylko do intensywnych dyskusji, pasjonujących wykładów oraz inspirujących spotkań w toku trzech dni wydarzenia. OEES to całoroczny ruch intelektualny, społeczny i ekonomiczny. W ramach OEES udowadniamy, że biznes i gospodarka powinny w centrum swoich działań umieszczać dobro społeczeństwa i środowiska. Pochylamy się nad potrzebami społecznymi, wcielamy zmiany oraz wprowadzamy innowacje. Jesteśmy łącznikiem między światem nauki, ekonomii, kultury czy administracji. Nasza siła tkwi w wyprzedzaniu zdarzeń i trendów. Między kolejnymi edycjami OEES organizujemy spotkania, prelekcje i dyskusje, na które serdecznie Cię zapraszamy. Są z nami politycy, aktywiści, naukowcy, studenci, dziennikarze, artyści, przedsiębiorcy i największe marki. Liczymy, że spotkamy się także z Tobą!

 

Kliknij, aby zobaczyć MISSION STATEMENT

Kliknij, aby zobaczyć naszą RADĘ PROGRAMOWĄ