TEMATY OEES 2022

Porozmawiamy o wyzwaniach związanych z poszerzeniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w kontekście biznesowym, o etycznej odpowiedzialności firm w obliczu wojny, a także jej wpływie na poszanowanie praw człowieka. Przeanalizujemy tzw. „kompas dla biznesu”, czyli wytyczne ONZ ds. praw człowieka oraz odpowiemy na pytanie jak zbudować nową aksjologię przedsiębiorstwa zorientowaną na pracownika.

Sprawdź

FIRMA-IDEA: Prawa człowieka w biznesie

Przeanalizujemy miasta jako źródła zagrożeń i szans w powstrzymywaniu zmian klimatycznych. Odniesiemy się do społecznego i instytucjonalnego wymiaru regeneracji miast wobec wyzwań związanych z klimatem. Omówimy strategie adaptacyjne w obszarze polityki miejskiej, między innymi na przykładzie transportu i telekomunikacji. Zastanowimy się jak kształtować kompetencje ekologiczne mieszkańców i odpowiemy sobie na pytanie czy i w jaki sposób kultura może być dźwignią regeneracyjną rozwoju miast.

Sprawdź

MIASTO-IDEA: Klimatyczna regeneracja miast

Odkryj wraz z nami najlepszą drogę do zaprojektowania usług. Zajmiemy się ideą „ko-kreacji” w empatycznym tworzeniu usług publicznych. Podejmiemy też dyskusję na temat budowania pozytywnego employee experience poprzez różne sposoby włączania pracowników w kształtowanie środowiska pracy oraz trendu „niekupowania” na rzecz długoterminowego wynajmu.

Sprawdź

MARKA – KULTURA: Design thinking w transformacji ku nieznanemu

Skoncentrujemy się na pojęciu wiarygodności zarówno przedsiębiorstw i instytucji, jak i samego państwa, analizując rolę przytoczonej wartości w kształtowaniu potencjału rozwojowego społeczeństwa. W tym temacie będziemy opierać się na wnioskach z raportu eksperckiego „Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa”, który swoją premierę będzie miał podczas Open Eyes Economy Summit.

Sprawdź

FIRMA-IDEA: Wiarygodność ekonomiczna

Podczas tej ścieżki wspólnie z przedstawicielami i przedstawicielkami młodego pokolenia oraz ekspertami zastanowimy się jak budować miasto przyjazne potrzebom młodych osób z poszanowaniem innych pokoleń. Przeanalizujemy do jakiego stopnia możliwa jest koegzystencja młodych i seniorów bez barier generacyjnych, a także sprawdzimy czy szybkie życie faktycznie zachęca do przeprowadzki do dużych miast.

Sprawdź

MIASTO-IDEA: Młodzi w mieście

Omówimy założenia i kwestie ogólne na temat Europejskiego Zielonego Ładu, przyglądając się jednocześnie nowym rolom państw i organów UE. Przyjrzymy się także neutralności klimatycznej i koncepcji zrównoważonego rolnictwa w Europie. Zajmiemy się również rozwinięciem głównych obszarów problemowych, m.in. takich jak bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Sprawdź

MARKA – KULTURA: Green Deal – energia, żywność, zdrowie

Celem tej sesji będzie zacieśnianie relacji polsko-ukraińskich w atmosferze dialogu i stawiania na to, co nas łączy. W ramach panelu nie zabraknie inspirujących wykładów przybliżających kulturę ukraińską. Porozmawiamy o kluczowych kwestiach gospodarczych, społecznych oraz politycznych.

Sprawdź

ŚCIEŻKA SPECJALNA: Open Eyes to Ukraine