Dominika Bettman
Dyrektor Generalna, Microsoft Polska

Dominika Bettman – Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych); propagatorka idei różnorodności i zarządzania włączającego. Przedkłada czyny nad słowa, jest więc aktywnie obecna w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości. Przewodniczy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest członkinią zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, rady nadzorczej Eurobanku i przewodniczącą Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Wierzy w to, co robi, robi to, w co wierzy.

Dominika Bettman – Graduate from the Foreign Trade Faculty at the Warsaw School of Economics and from the IESE Advanced Management Program in Barcelona. Economist by choice, yet humanist by nature. Actively advocates the approach of diversity, sustainability, inclusion and empowering of women in science and business (esp. in technological sectors). Passionate about inclusive management and CSR. Prefers actions over words purposefully engaging herself in activities which are compatible with her principles and values, ex. as the president of Responsible Business Forum (FOB), member of Eurobank Supervisory Board and of the Board at the Confederation of Private Employers ‘Lewiatan’ or the chairwoman of National Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications (KIGEiT). Believes in what she does. Does what she believes in.

Skip to content