Rada Programowa

Katarzyna Baran
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katarzyna Baran – pracowniczka i doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zaangażowana w prace badawcze realizowane w Katedrze Polityk Publicznych tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki instytucjonalnych uwarunkowań ewolucji modeli zarządzania publicznego, nowej ekonomii instytucjonalnej oraz przywództwa publicznego.

Skip to content