Rozpoczęcie projektu „Born in Tuscany”

 

Właśnie rozpoczął się projekt „Born in Tuscany” – to projekt mający na celu pokazanie opinii publicznej w Polsce, w Niemczech, a nawet we Włoszech, wyjatkowości, specyfiki i jakości typowych produktów kojarzonych z Toskanią: oliwy Toscano ChOG, sera Pecorino Toscano ChNP oraz szynki Prosciutto Toscano ChNP.

 

Projekt realizuje Fundacja Qualivita ze Sieny, w Polsce wspiera ją Fundacja Original.

 

Głównym celem tej inicjatywy jest przeprowadzenie trzech szkoleń masterclass, których adresatami są dystrybutorzy, restauratorzy oraz dziennikarze branżowi w trzech krajach europejskich: Włoszech, Niemczech i Polsce. Uzupełnieniem prezentacji będzie degustacja przeprowadzona za pośrednictwem food boxów zawierających trzy toskańskie doskonałości, które przesłane zostaną drogą lotniczą bezpośrednio do miejsc zamieszkania uczestników, jak również wideo przepisy „gwiazdkowego szefa kuchni” Vito Mollica, Food and Beverage Director w Four Seasons Hotel Firenze.

 

Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie (ang. Quality Policy) jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji – do takich produktów należą powyższe produkty z Toskanii, ale także 44 produkty z Polski, w tym Oscypek, Jabłko grójeckie, Rogal świętomarciński, Ser koryciński.

 

System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczynia się on do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Ma to ogromne znaczenie, w szczególności dla obszarów odległych lub obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), gdyż zapobiega wyludnianiu się tych terenów. Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.

 

Realizowana w Unii Europejskiej polityka jakości daje także pewność konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, która jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji. Ze względu na dużą różnorodność produktów wprowadzanych na rynek konsumenci oczekują ponadto jasnych i wyczerpujących informacji na temat jakości i pochodzenia produktu rolnego lub artykułu spożywczego. Identyfikację i wybór poszczególnych wyrobów ułatwiają oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia oraz gwarantowane tradycyjne specjalności.

 

O tym, jak ważną rolę dla rozwoju lokalnych społeczności i więzi, wzrostu wynagrodzeń na wsi oraz troski o dziedzictwo, tożsamość i dobro wspólne, pełni europejski system ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych dyskutowaliśmy niejednokrotnie podczas organizowanego corocznie kongresu OEES. Mamy nadzieję, że także w tym roku, uczestnicy kongresu OEES w Krakowie w dniach 16-17 listopada otworzą szeroko oczy na ten wciąż niedoceniany w Polsce mechanizm rozwojowy.